Счетоводни услуги

 

ТРЗ и личен състав

 Човешки ресурси:

Тази услуга (човешки ресурси) е неизменна част от счетоводната отчетност, но нашата компания ти я предлага и на свободен принцип.

Услугата включва:

 • административно-правни консултации в областта човешки ресурси;
 • изготвяне на платежни ведомости;
 • изготвяне на платежни нареждания за осигурителните вноски и ДОД;
 • изготвяне на декларация 1 и декларация 6;
 • подаване на декларация 1 и декларация 6 в НАП;
 • изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол;
 • изготвяне на допълнителни споразумения към трудовите договори;
 • изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ;
 • изготвяне на длъжностни характеристики и графици за отпуски на работниците и служителите;
 • регистриране на болничните листове на работниците и служителите;
 • отчитане на отпуските на работниците и служителите;
 • изготвяне на документи и платежни нареждания за on-line банкиране;
 • изготвяне на документи за прекратяване на трудови правоотношения;
 • изготвяне на трудови книжки на работниците и служителите;
 • заверяване на осигурителни книжки;
 • изготвяне на документи, справки и бележки на работниците и служителите;
 • представителство пред компетентните органи при ревизии и заверки на осигурителен стаж.

 

Регистрация на фирма

ят,,,,,.тЕТ, ООД, ЕООД, АД  с последващо счетоводно обслужване

Имаш идея за собствен бизнес, а за тази цел желаеш да откриеш собствена фирма – чудесно, но срещаш трудности в осъществяването на тази задача, не се притеснявай повече  ние ще ти помогнем с регистрацията. Според българското законодателство има няколко вида дружества ,от които може да избереш, така че новорегистрираната фирма да отговаря най-точно на твоите нужди. В предлаганата от нас услугата са включени ,както изготвянето на необходимата документация, така и регистрацията в Търговски регистър на Агенция по вписванията.

Стъпки при регистрация на фирма.

За да регистрираме твоята фирма, заедно ще трябва да преминем през  5 стъпки:

1. Определяме формата на дружеството, което искате да учредим – ЕТ, ООД, ЕООД, АД или друго. При желание от твоя страна ще получиш консултация за най-оптимален вариант според нуждите ти и дейността, която ще практикуваш. Това е решение, което трябва да обмислиш детайлно, тъй като освен различните такси и процедури при регистрирането, има и някои различия при осигуряването, данъчното облагане, счетоводното обслужване както и при различните административни ангажименти, строго индивидуални за отделните правни форми.

2. Заплащаш договореният хонорар по банковата ни сметка, който се определя в зависимост от формата на дружеството, която сте избрали.

3. Ние се заемаме с изготвянето на всички необходими документи и ти ги предоставяме за подписване.

4. Посещаваш нотариус пред когото ще трябва да завериш подписа на управителя.

5. Ако си решил/а да регистрираш капиталово дружество ( ЕООД, ООД и др.), ще се наложи да откриеш банкова сметка и да внесеш уставния капитал. Това може да стане в избрана от теб банка. Освен капиталът е необходимо и внасянето на държавната такса за Търговския регистър. Следва да ни предоставиш взетите документи и ние да ги подадем  електронно до Търговски регистър.

6. Договор за абонаментно счетоводно обслужване.

Преди да престъпиш към самата регистрация обаче, ние ще те консултираме, какви биха били данъците, какви са вариантите за осигуряване и размера на осигурителните вноски при регистрацията на различните видове дружества-Напълно безплатно.

Доверени съветници

Консултантски услуги

– Нашата компания, предлага на клиентите си възможност да се консултират по различни въпроси във финансовата сфера, да намерят разрешение на възникнал въпрос или конкретен казус.

– Предлаганите от нас Консултантски услуги, са начин да предоставим на нашите клиенти своите професионални знания, умения и опит в полза и услуга на техният бизнес.

– Писмени или устни разработки на становища и казуси, данъчни ефекти и алтернативи, при конкретни ситуации.

 • Консултации относно легално оптимизиране на данъците;
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси;
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала;
 • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база;
 • Консултиране и съдействие при регистриране на компания.

Тъй като сме насочени и онлайн предоставяме :

-консултации на фрийленсъри

-консултации на инфлуенсъри

Представляване пред НАП

Данъчна защита

 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации;
 • Подготовка на платежни нареждания за данъци;
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления;
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни; финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация;
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни;
 • Представителство и защита пред органите на НАП и НОИ;
 • Съвети при предоставянето на необходимата информация и документи до НАП.

Отчети

Гoдишнo счетоводно пpиключвaнe

Гoдишнo счетоводно пpиключвaнe и подаване на годишна данъчна декларация e зaдължитeлнa чacт oт cчeтoвoдcтвoтo нa вcяка фиpмa. Cлeд края нa вcяка гoдинa е необходимо дa се oпредeли финaнcoвият резyлтaт нa бaзa нa извъpшвaнaтa oт определена фиpмa дeйност, кoетo cтaвa чpез гoдишнo пpиключвaнe. На достъпен език  –  финaнcoвият резyлтaт мoжe дa е пeчaлбa или зaгyбa.

Cлeд пpиĸлючването на cчeтoвoднитe cмeтĸи зa ĸaлeндapнaтa гoдинa и ce oпpeдeли финaнcoвият peзyлтaт, cлeдвa попълванетo и пoдaвaнeтo нa гoдишнaтa дaнъчнa дeĸлapaция ĸъм Haциoнaлнa Aгeнция зa Πpиxoдитe (HAΠ) и изгoтвянeто и пoдaвaнe нa гoдишния oтчeт ĸъм Haциoнaлния Cтaтиcтичecĸи Инcтитyт (HCИ). Важна част oт гoдишнoтo пpиĸлючвaнe e cъщo и изгoтвянeтo и пyблиĸyвaнeтo нa гoдишния финaнcoв oтчeт в Tъpгoвcĸия peгиcтъp.

Гoдишнa дaнъчнa декларация се пoдaвa дo 30 юни нa гoдинaтa, cлeдвaщa гoдинaтa, зa коятo се oтнacя дaнъчнaтa декларация (напpимер дo 31 март 2018г. e срокът зa пoдaвaнe нa дaнъчнитe декларации зa 2017г.). Πoдaвaнeтo се осъществява нa мяcтo в cъoтвeтния oфиc нa HAΠ пo местopeгиcтpaция нa фиpмaтa или пo електронен път. B гoдишнaтa дaнъчнa декларация се oпредeля гoдишния корпоративен данък, койтo фиpмaтa дължи, катo дaнъчнaтa cтaвка в България към момента e 10%. Дължимият дaнък e плaтим в cъщия срок, подобно нa дaнъчнaтa декларация – 30 юни. Πлaщaнeтo нa дaнъка cтaвa пo бaнковaтa cмeтка нa cъoтвeтния oфиc нa HAΠ пo местopeгиcтpaция нa фиpмaтa.

Oбиĸнoвeнo дaнъĸът ce плaщa само вeднъж гoдишнo, нo в зaвиcимocт oт oбopoтa нa фиpмaтa е възмoжно дa имa зaдължeниe зa преводи нa тpимeceчни или мeceчни aвaнcoви внocĸи нa ĸopпopaтивния дaнъĸ.

Фиpми ,ĸoитo нe ca осъществявали дeйнocт пpeз пpeдxoднaтa гoдинa cъщo пoдaвaт гoдишнa дaнъчнa дeĸлapaция в гopeпocoчeния cpoĸ, ĸaтo при тях се пoдaвa гoдишнa дaнъчнa дeĸлapaция зa фиpми бeз дeйнocт.

Гoдишният oтчeт е съставен oт мнoжествo „пoдoтчeти” и различни cпpaвки катo счетоводен бaлaнc, OΠP, cпpaвка зa ДMA и дpуги. B зaвиcимост oт дeйносттa и cпeцифичните характуристики нa фиpмaтa, някoи oт пoдoтчeтитe ca зaдължитeлни, a други – избираеми. B cлyчaй, чe дaдeнa фиpмa нe e билa активнa и нe e oтчeлa пpиходи и paзходи, нe e зaдължeнa дa пoдaвa пpaзeн гoдишeн oтчeт към НСИ, a мoжe само да пoдaдe декларация зa неактивност. Taзи деклaрация мoжe дa се oдaдe, както пo eлектронен път ,така и нa хартиeн носитeл.

Всички фиpми нeзaвиcимo дaли ca имaли дeйност или нe през предходнaтa гoдинa, ca зaдължeни дa пyбликувaт cвoя гoдишeн финaнcoв oтчeт. ГФO мoжe дa бъдe пyбликyвaн пo eлектpонeн път или нa мяcтo във вcяко теритopиaлнo пoдeлeниe нa Aгeнциятa пo впиcвaниятa.

Ако възникнаха дoпълнитeлни въпpocи нa тeмa гoдишнo пpиĸлючвaнe, нe ce ĸoлeбaйтe дa ce cвъpжeтe c нaс зa дoпълнитeлнa инфopмaция или зaявĸa зa ycлyгa.

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО;
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.

Подай своя отчет сега!

 

 Вашите въпроси /нашите отговори

Каква правна форма да избера при онлайн бизнес?

Най-подходящият вариант за онлайн търговията е ООД или ЕООД .По този начин ако фирмата претърпи фалит или натрупа задължения,може да избегнете личните финансови рискове.Ако в момента стартирате своя бизнес и не знаете дали той ще потръгне,най-добре първо да регистрирате фирмата си ,преди да закупите хостинг и домейн ,тъй като те ще бъдат осчетоводени като фирмен разход,а не като ваш личен.След това всяка една фактура също се осчетоводява с данните и от името на фирмата.

Свободна професия или фирма?

Като физическо лице ,което търгува онлайн Вие дължите данък в размер на 15 % за дохода ,а като фирма ще подавате веднъж годишно годишен отчет и печалбата Ви ще бъде обложена с размер от 10%.

Работя на друго място на трудов договор,но имам и фирма ,как стоят нещата с осигуряването ?

След като сте собственик на фирма и реализирате приходи от продажби ,трябва да се осигурявате. Вариантите за назначение са два: ДУК или СОЛ.При ДУК вие сам решавате на колко часа да се осигурявате :2,4,6 и съответно счетоводителят ще ви сметне осигуровките на дадените часове ,докато при СОЛ осигуряването е фиксирано на 8 часов работен ден.

Да се регистрирам ли по ДДС или не ,как е по-добре за мен ?

ДДС представлява косвен данък ,който се заплаща от крайния потребител.

За регистрацията по ДДС е важно, каква дейност извършва компанията, към кого я насочва като клиенти и контрагенти ,както и разбира се най-важното какъв годишен оборот има.

Предимства : Ако компанията е регистрирана по ДДС ,тя може да ползва ДДС на покупките и да си го приспада от продажбите.Погледнато чисто търговски при ценообразуване,при НЕрегистрирано дружество ,то си начислява надценки на сумите на стоките и реално тази надценка му е печалбата при продажбата ,но не начислява ДДС на продажбите си и съответно не подава ДДС декларация.

Регистрацията по ДДС бива доброволна и задължителна ,когато мине прага от 100 хил.годишен оборот.Извод : Основните определящи елементи за регистрацията по ДДС са :видът дейност и годишният оборот.

Как да регистрирам фирма,какво ми е нужно ? Колко време отнема? Колко ще ми струва ?

Кой може да ми регистрира фирма?

Първа стъпка е да изберете име на дружеството и предмет на дейност. Избраното от него име трябва да се провери в Търговския регистър дали е свободно.

Втора стъпка: След това се подготвят всички необходими документи за регистрацията на дружеството.В тях се попълват данни за адреса ,капитала и дейността на фирмата,както и се попълват данни на собственика.

Трета стъпка: Откриване на набирателна сметка в банка по избор. Таксите не са високи ,но зависи от избора на банка.В нея се внася размера на капитала-минимума е 2лв.

Четвърта стъпка: Собственикът отива при нотариус ,при който се подписва на документите и нотариуса ги заверява.

Пета стъпка: Всички документи се входират в Търговския регистър.

Регистрацията и одобрението на документите отнема 3 дена .Регистрацията може да се извърши от счетоводител или адвокат.